CMDragons

 • Association: Carnegie Mellon University
 • Country: USA
 • Contact: joydeepb{at}ri{dot}cmu{dot}edu
 • Active Since: 1997
 • RoboCup World Cup - Participation and Awards:
  • 2001 - NO TDP
  • 2002 - NO TDP
  • 2003 - TDP
  • 2006 - Champion - TDP
  • 2007 - Champion - TDP
  • 2008 - 2nd place - TDP
  • 2009 - Quarter Finals - TDP
  • 2010 - 2nd place - TDP
  • 2013 - 2nd Place - TDP
  • 2014 - 2nd Place - TDP